Menu
De leden van de VVJ zijn betrokken bij een groot aantal mediakanalen. Op deze pagina ziet u het laatste nieuws van deze leden en worden de intiatieven van verschillende leden toegelicht.

TransitieWeb


TransitieWeb startte in de zomer van 2011 als reactie op de kernramp in Fukushima.

Die was (en is) een overduidelijk signaal dat er iets fundamenteel scheef zit in de wereld.

Kernthema’s van dit blog zijn:

* nulpuntenergie (breakthrough energy)

* verzet tegen chemtrails, vaccinaties en straling (5G, 60GHz)

* energetische en spirituele healing

* het kosmische geheugenveld (de Akasha Kronieken)

* liefdevolle leefgemeenschappen als enclaves van de Nieuwe Aarde
* zelfbeschikking, zelfbestuur en basisdemocratie

TransitieWeb is een initiatief van journalist en uitgever Fred Teunissen.


Url: www.transitieweb.nl
Mastodon: @transitieweb@mastodon.social

Twitter: @transitieweb


Ella Ster


Ella Ster biedt informatie voor mensen die op zoek zijn naar de waarheid en alternatieve standpunten. Juist deze onderwerpen en gebeurtenissen, worden niet bericht door de grote mediakanalen. Om te begrijpen wat er in de wereld speelt, is het flink oprekken van het referentiekader noodzakelijk. De blog biedt inzicht in de Cabal en de werkelijke machtsstructuur achter de schermen. Door de donkere kant van de Cabal te belichten, wordt deze ontmaskerd en ontkracht. Dat omvat zowel de wereldwijde aanval op de mensheid — door een plandemie, ‘Groene Agenda’ en de Nieuwe Wereld Orde — als de wijze waarop elite pedonetwerken en satanisch ritueel misbruik met de machtsstructuur verweven zijn. Deze ontmaskering is onderdeel van een enorme transitie van de mensheid, waarbij de mens na de ‘val van de Cabal’ kan uitkijken op een gouden toekomst. Met een ongekende welvaart, toegang tot verborgen gehouden technologieën en spirituele verlichting.


WantToKnow


WantToKnow.nl is een van de oudste Nederlandstalige social-media sites. Sinds 2008 brengen wij nieuws, dat reguliere media opzettelijk niet publiceren. Met ’n wekelijkse gratis nieuwsbrief. Info over zaken die je ONTKRACHTEN en info die je BEKRACHTIGT. En een mens bestaat uit méér dan vlees en bloed. Spirituele groei is daarbij de essentie van zelfbekrachtiging!

Voortgekomen uit het Engelstalig WantToKnow.info (USA), mogen wij in Nederland –na 12 jaar- maandelijks 250.000 - 400.000 bezoekers bedienen. En dat doen we graag, want de tijd is gekomen, om met elkaar manipulaties, onderdrukking en uitbuiting in de wereld een halt toe te roepen; volgens het principe: kennis = macht.

En.. ons initiatief werkt. Dat blijkt uit het feit, dat websites als WantToKnow denigrerend worden beschimpt als ‘complotdenkers’-info. Terwijl degenen die deze kwalificaties bezigen, zich niet of nauwelijks bezig houden, met de inhoudelijke berichtgeving. Jij bent met een open mind heel welkom op www.wanttoknow.nl


Onafhankelijke Pers Nederland


Onafhankelijke Pers Nederland, OPN, brengt een kritisch geluid en eerlijke berichtgeving terug in het Nederlandse medialandschap. OPN is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in mei 2020. Op dit moment zetten 25 vrijwilligers zich volledig belangeloos in voor het onderzoeken, verspreiden en maken van nieuws.

OPN is onafhankelijk, maar niet onpartijdig. Wij geloven in persvrijheid als controle op de democratie, in waarheid en bewustwording.

OPN werkt samen met andere onafhankelijke mediakanalen en onze reporters zijn aangesloten bij de NVVJ, de Nederlandse Vereniging voor Vrije Journalisten. Wij kunnen ons werk blijven doen dankzij donaties en crowdfunding.

Je vindt OPN online via social media en www.onafhankelijkepersnederland.nl. Ook geven we een krant uit: OPN Nieuws. In november verschijnt de tweede editie. De krant wordt verspreid via onsnetwerk.nu/ en is online te bestellen.

OPN is jong maar groeit snel. Volg ons, deel ons en steun ons zodat wij zoveel mogelijk informatie kunnen blijven verspreiden.


NieuweTijd podcast


Mijn naam is Niels Lunsing en ik maak al ruim twee jaar de podcast NieuweTijd, Een podcast waarin veranderingen in de maatschappij in kaart gebracht worden. Door de jaren heen heb ik gesproken met deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld: media, spiritualiteit en het realiseren van een Tiny House. Maar ook mensen met een kritisch tegengeluid laat ik graag aan het woord.
De podcast is ontstaan doordat ik mensen bewust wil maken van wat er gaande is in de wereld. Gekscherend noem ik de NieuweTijd wel eens een soort renaissance. Je ziet als nieuwsgierig mens de wereld razendsnel veranderen en via mijn podcast blijf je geïnformeerd.  
Tot een paar jaar terug had ik mijn eigen programma als radio-dj bij KX Radio (AVROTROS). Inmiddels maak ik naast de podcast ook video’s voor YouTube en bundel ik het onafhankelijke nieuws uit Nederland in “De Audiokrant”.

Peter Toonen (1958), coach, inspirator, verteller en schrijver van negen boeken en vele artikelen, vooral over de Maya kalenders, wil het onzichtbare zichtbaar maken in en om ons heen. Al meer dan twintig jaar verschijnen over en van hem publicaties in diverse tijdschriften (Libelle, Telegraaf, Volkskrant, AD, Onkruid, Ode, Spiegelbeeld, ParaVisie, Frontier Magazine, etc.), op nieuwssites zoals NineForNews, WantToKnow en EllaSter* en op YouTube.

In 2003 won hij de Frontier Award voor zijn grensverleggende artikelen op het gebied tussen wetenschap en spiritualiteit. Via landelijke radio en tv werd hij bekend als '2012 deskundige'. Zijn motto is Hou het simpel. En: De enige werkelijke groei is die van bewustzijn.
Zijn laatste boek 'Opgesloten in een piramide' handelt over de krachten achter de piramidale sociale structuur die de mensheid al duizenden jaren gevangen houdt en de rol die Nederland hierin ging spelen.
Websites: www.peter-toonen.nl en www.mayatijd.nl.


De Andere Krant


De Andere Krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het doel van De Andere Krant is om het publieke debat te verbreden en de Andere Kant van het nieuws te tonen. Waar veel media meer onderdeel van het machtssysteem (b)lijken in plaats van deze macht kritisch te volgen zijn wij totaal onafhankelijk. De krant heeft geen winstoogmerk en wordt tegen de laagst mogelijk kosten gemaakt en verspreid.


DLM Plus


Sinds 2011 is De Lange Mars (Plus) actief als internetkrant. DLM Plus is nog altijd vrij en onafhankelijk van overheid of bedrijfsleven. De redactie wordt financieel ondersteund door de abonnees en door de boekenverkoop via Academy of Happiness aan de lezers.

Na een flitsende start met vele honderdduizenden lezers in de beginperiode daalde gestaag het aantal lezers sinds de zogenaamde sociale media begonnen te censureren.

Echter sinds de corona crisis ziet de internetkrant het aantal lezers weer stijgen. Helaas, zegt redacteur Rob Vellekoop van de krant, komt dit doordat de gebeurtenissen die we de afgelopen jaren naar voren brachten over de organisatie van de maatschappij schijnen te kloppen. De macht ligt niet bij het volk, zoals we in menig artikel concludeerden, maar bij de machten achter de schermen die regeringen aansturen. Het bewijs hiervoor wordt iedere dag geleverd, want in meer dan 150 landen geldt een eensgezind corona regime en de massa media zijn wereldwijd al maanden lang actief met een angstcampagne.

Zeker in het huidige corona tijdperk bewijzen de vrije media, waar De Lange Mars bijhoort, hun waarde. Zonder het vrije en onafhankelijke nieuws kunnen de mensen alleen afgaan op wat de massa media (de zogenaamde corporate media) publiceren. Iedereen kan iedere dag met eigen ogen zien hoe eenzijdig deze nieuwsvoorziening is.

DLM Plus maakt trots onderdeel uit van een van `s werelds eerste verenigingen van vrije en onafhankelijke journalisten, de Nederlandse Vereniging van Vrije Journalisten.

Websites
dlmplus.nl
delangemars.nl© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
?
guide