Menu

Lid Worden
1. Aanmelden

2. Review

3. Bevestiging

4. Betaling

Perskaart

Aanmelden voor lidmaatschap voor VVJ


Alle journalisten die zich een vrije journalist voelen kunnen lid worden van de NVVJ. Een lidmaatschap kost €8,- per maand. Leden kunnen deelnamen aan de activiteiten van de NVVJ, ontvangen indien gewenst een perskaart van de NVVJ en gebruik maken van het leden-gedeelte van deze website.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het vermelde adres. Binnen enkele weken nemen we contact op.


VVJ-Aanmeldformulier.pdfLidmaatschapsreglement

Over de toetreding tot de Vereniging voor Vrije Journalisten

Volgens de oprichtingsakte van de VVJ artikel 4 lid 2, zijn leden natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.

Het bestuur houdt volgens de richtlijnen van artikel 4 lid 6 een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Aan voorgaande bepalingen voegt het bestuur de volgende toe:

1. Om lid te kunnen worden van de Vereniging dient het aspirant lid gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden verslag te hebben gedaan van nieuws dat zij/hij via video, audio, schrift of redactievoering voor media heeft verspreid. Hierbij dient de vrijheid van meningsuiting steeds hoog in het vaandel te hebben gestaan. Dit ter beoordeling van het bestuur.

2. Het ledenregister is geheim. Dit houdt in dat aan derden geen enkele vorm van informatie over leden van de vereniging wordt verstrekt.

Uittreding uit de Vereniging voor Vrije Journalisten

Het lidmaatschap eindigt (artikel 7), samengevat:

· door overlijden van het lid

· door opzegging door het lid

· door opzegging namens het bestuur van de vereniging. Dit gebeurt als het lid niet aan de eisen van het lidmaatschap voldoet of wanneer zij/hij de verplichtingen aan de vereniging niet nakomt

Opzegging - door lid of Bestuur - gaat, met inachtneming van een termijn van vier weken, in aan het eind van het lidmaatschapsjaar.

Bijdrage van een lid

Het lidmaatschap is door het Bestuur voor het jaar 2021 vastgesteld op € 96 per jaar of € 48 per half jaar. Beide bedragen zijn inclusief 21% BTW. De bijdrage dient vooraf betaald te worden.
© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
?
guide